Decoració.

      Treballem la fusta per a aconseguir tot tipus de decoracions: falsejament de bigues, motllures per a sostres, plafonats per a parets i sostres, etc.