Robers.

        Pel que fa als robers, en fem tant les portes com els interiors i si així ho vol, a joc amb la fusteria o amb els mobles. També fem vestidors d’estils molt diversos.